อบรมดับเพลิง  อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีอะไรบ้าง

อบรม ดับ เพลิง

อบรมดับเพลิง  ถามว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนต้องบอกได้เลยว่ามีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เมื่อเกิดเหตุไฟย่อมนำมาซึ่งการสูญเสีย ทั้งร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน แม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายขึ้นแต่อัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น มีความจำเป็นต้องป้องกันให้ดี รวมถึงการส่งพนักงานเข้ารับอบรมดับเพลิง  เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ หรือสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมดับเพลิง  มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การอบรมดับเพลิง  เหมาะกับใครหรือองค์กรใดบ้าง ก่อนที่จะไปดูว่าอบรมดับเพลิง  ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีอะไรบ้าง เราอยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันเสียก่อน หลักสูตรอบรมดับเพลิงเหมาะกับนายจ้างและลูกจ้างทุกภาคธุรกิจที่ปฏิบัติงานในอาคาร สำนักงาน โรงงาน และห้างสรรพสินค้า โดยมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ไปจนถึงอาคารที่มีสถานประกอบการหลายแห่งตั้งอยู่ในแหล่งเดียวกัน ต้องมีการจัดอบรมดับเพลิง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ไม่น้อยกว่า 40% ของแต่ละหน่วยสถานประกอบการ เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ได้กำหนด

หลักสูตรอบรมดับเพลิง  มีอะไรบ้าง

1.อบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี

 • การเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทดับเพลิงและการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • วิธีการป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เรียนรู้เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
 • การวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ในสถานประกอบการ

2.อบรมดับเพลิงภาคปฏิบัติ

ในภาคปฏิบัติ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองใช้อุปกรณ์เบื้องต้นเพื่อดับเพลิง โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้  

 • ฝึกดับเพลิงประเภท เอ
 • ฝึกดับเพลิงประเภท บี
 • ฝึกดับเพลิงประเภท ซี
 • ฝึกดับเพลิงโดยใช้สารดับเพลิง

อบรมดับเพลิงที่ไหนดี

ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมดับเพลิง  แต่ต้องเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หลักสูตรอบรมดับเพลิงต้องได้มาตรฐานสากล อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการสอนต้องมีความทันสมัย หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงให้ตอบรับเทรนและกฎหมายใหม่ เลือกสถาบันทีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ อบรมดับเพลิงด้วยทีมงานมืออาชีพ หลักสูตรเข้มข้นในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ อบรมดับเพลิง  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการอบรม สำหรับผู้ที่สนใจหรือสถานประกอบกิจการที่ต้องการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม การอบรมดับเพลิง มีความสำคัญมากๆ ไม่ใช่แค่อบรมเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน